Simpele, goedkope manier om aan fijnstofreductie te doen

Simpele, goedkope manier om aan fijnstofreductie te doen

Om te voldoen aan het besluit emissiearme huisvesting moeten pluimvee- of varkenshouder (bij een nieuwe stal) in technieken investeren die het ammoniak- en fijnstofniveau verlagen. Wim Beltman uit het Overijsselse Lettele koos - naast de aanschaf van een warmtewisselaar - voor ioniserende lampen met fullspectrum daglicht. Ionisatie zuivert de lucht van ammoniak- en fijnstof-deeltjes, pathogenen (bacteriën/virussen) waardoor het direct bijdraagt aan een beter stalklimaat.

Het product dat Beltman in zijn stallen heeft, is twee jaar geleden op de markt gezet door VekostarAgri. Vanaf het begin staat de koolstofborstel ionisatie van VekostarAgri op de Maatlat Duurzame Veehouderij op de “fijnstof maatlat”. De vraag naar dergelijke emissie-verlagende producten komt voor een deel voort uit het ‘besluit emissiearme huisvesting’. Doelstellingen daarvan zijn: gezondere en vitalere dieren, een lager antibioticagebruik, een lagere voederconversie en minder uitval of afkeur.

Dit waren exact de redenen voor Wim Beltman, die een pluimveebedrijf runt in het Overijsselse Lettele om zijn stallen van ioniserende lampen te voorzien. “Het is een simpele goedkope manier om aan fijnstofreductie te doen. Het zorgt bovendien voor lagere energiekosten en het is binnen één dag te installeren.” Doel van VekostarAgri is om op duurzame wijze het leefklimaat in de pluimveesector te bevorderen. Afhankelijk van stalomstandigheden kan er gekozen worden voor ionisatie of een combinatie van ionisatie met volledig (fullspectrum) daglicht. 

Beter stalklimaat

Beltman heeft twee bedrijfslocaties: de eerste bestaat uit tien stallen van in totaal 317.000 reguliere kuikens en de tweede uit 90.000 langzaam groeiende Hubbard kuikens: “Wij hebben zowel in de bestaande als de nieuwe stal verlichting en ionisatie geïnstalleerd. Het systeem werkt eigenlijk heel simpel: er zitten borstels op de lampen en die slaan het stof naar beneden, waardoor het zich niet door de stal kan verspreiden.” Het effect van VekostarAgri lampen is in de afgelopen jaren aangetoond in diverse praktijkproeven in de intensieve veehouderij. Deze maand worden er ook bij Beltman officiële luchtkwaliteitsmetingen verricht en dan kan er ook in cijfers uitdrukt worden wat de positieve effecten van deze emissie-maatregelen zijn. “Mijn gevoel en ook de technische resultaten in de stal zeggen dat het werkt. In combinatie met een warmtewisselaar gebruiken we de producten van VekostarAgri nu twee jaar. In die tijd is het stalklimaat duidelijk verbeterd en zijn de kippen een stuk vitaler en gezonder geworden.” 

Vekostar

Blijf op de hoogte

© Vekostar. Disclaimer
Design: Identiteit & Media